Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Burlövs Öppna Stadsnät.

Vi vet att många villaägare efterfrågar ett öppet nät från Burlövs Öppna Stadsnät. Anslutningen sker genom ett par enkla steg. Läs mer om dessa i menyn till vänster.

För att ansluta dig till nätet:

Gå in på burlov.stadsnatsportalen.se