Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Burlövs Öppna Stadsnät.

Det sista steget är själva anslutningen. Fibern kopplas samman med utrustning som placeras på lämplig plats i din fastighet. Signalen verifieras varefter det blir möjligt för dig att beställa tjänster. Du kan därefter välja på de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i Burlövs Öppna Stadsnät.

Utrustningen som installeras i din fastighet är en liten box som kallas "CPE/mediaomvandlare". Till denna kan du sedan ansluta tv, telefon, dator och trådlös router.