Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Burlövs Öppna Stadsnät.

För att beställa fiber behöver du gå in på burlov.stadsnatsportalen.se