Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Burlövs Öppna Stadsnät.

Nästa steg är att Burlövs Öppna Stadsnät gräver ner en kabel till din fastighet.